W dniu 24.03.2017r. w Kompleksie Rekreacyjno Sportowym w miejscowości Polnica odbyły się eliminacje powiatowe XXXX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem “Młodzież zapobiega pożarom”. 

Turniej zorganizowano i przeprowadzono pod patronatem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Państwowej Straży Pożarnej RP.
W turnieju wzięło udział 14 zwycięzców z poszczególnych gmin Powiatu Człuchowskiego, podzielonych na trzy kategorie wiekowe – szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.
Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z trzydziestu pytań, w którym można było znaleźć pytania z ochrony przeciwpożarowej tj. ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, wyposażenia straży pożarnej, taktyki działań ratowniczych i gaśniczych, ratownictwa chemiczno-ekologicznego, medycznego oraz historii straży pożarnej. Uczniowie, którzy otrzymali największą liczbę punktów z poszczególnych kategorii wiekowych przystąpili do egzaminu ustnego ( 3 pytania ), który wyłonił laureatów turnieju.
Gminę Debrzno w kategorii szkoły podstawowej oraz gimnazjum reprezentowali wychowankowie naszej placówki odpowiednio Oskar Zieliński oraz Sebastian Barszczewski. Tym razem nasi podopieczni nie zdołali zająć miejsc na podium uzyskują jedynie wyróżnienia.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe sponsorowane przez Leśnictwa z Człuchowa, Czarnego oraz Niedźwiady.


Opiekunowie i osoby odpowiedzialne za przygotowanie podopiecznych:
Łukasz Mędrek
Joanna Latawiec

Back to top