W dniu 24.02.2017r. w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie odbyły się eliminacje gminne XXXX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem “Młodzież zapobiega pożarom”.
Turniej zorganizowano i przeprowadzono pod patronatem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Państwowej Straży Pożarnej RP.
W turnieju wzięło udział 14 uczniów z 5 placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Miasta i Gminy Debrzno, podzielonych na dwie kategorie wiekowe.
Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z trzydziestu pytań, w którym można było znaleźć pytania z ochrony przeciwpożarowej tj. ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, wyposażenia straży pożarnej, taktyki działań ratowniczych i gaśniczych, ratownictwa chemiczno-ekologicznego, medycznego oraz historii straży pożarnej. Uczniowie, którzy otrzymali największą liczbę punktów przystąpili do egzaminu ustnego ( 3 pytania ), który wyłonił laureatów turnieju.
W ramach przygotowania w odpowiednią wiedzę podopiecznych ośrodka uczestniczących w turnieju, opiekun wychowanków dostarczył materiały szkoleniowe z ochrony przeciwpożarowej, umożliwił ogląd slajdów na komputerze oraz zorganizował wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Debrznie w celu bezpośredniego zapoznania podopiecznych ze sprzętem pożarniczym.
Wychowankowie reprezentujący MOW w Debrznie uzyskali następujące miejsca:
szkoła podstawowa: Oskar Zieliński- miejsce 1
Adam Zmora - wyróżnienie
gimnazjum: Sebastian Barszczewski – miejsce 1
Oskar Grąziel– wyróżnienie
Sebastian Barszczewski oraz Oskar Zieliński dzięki zajęciu pierwszych miejsca wśród uczestników ze swoich kategorii wiekowych będą reprezentować gminę Debrzno w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 24.03.2017r., w Kompleksie Rekreacyjno Sportowym w Polnicy.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe wręczane miedzy innymi przez burmistrza miasta i gminy w Debrznie, członków rady mieskiej w Debrznie, prezesa Zarządu Miejsko - Gminnego ZOSP RP oraz przedstawicieli PSP w Człuchowie.


Opiekunowie i osoby odpowiedzialne za przygotowanie podopiecznych:
Łukasz Mędrek
Joanna Latawiec

Back to top