Dnia 06.05.2017 około godziny 16 udałyśmy się wraz z grupą chłopców na imprezę zorganizowaną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Debrznie. Uczestniczyliśmy w pokazach z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania się podczas pożarów. Wychowankowie mogli wcielić się w role ratownika medycznego i po instrukcjach oraz wskazówkach mogli ćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie. Jeden ze strażaków pokazał chłopcom sposób układania osoby poszkodowanej w pozycji bezpiecznej. W trakcie imprezy wychowankowie mogli obejrzeć występy młodzieży gimnazjalnej z Debrzna. Głównym celem imprezy było wyposażenie wychowanków w wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do racjonalnych zachowań w obliczu różnych zagrożeń.

Opracowała: Karolina Pyda, Marta Ziółtkowska

Back to top