„INFORMATOR OŚWIATOWY” Wydawnictwa ODN w Słupsku
Nawiązaliśmy współpracę z Informatorem Oświatowym Wydawnictwa Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Jest to kwartalnik, który porusza tematy ważne dla polskiej oświaty i nauki. Jesteśmy dumni, że na jego łamach znajdą się również nasze dwa artykuły. Jeden dotyczy działań wolontaryjnych, a drugi upowszechniania czytelnictwa. Zbierając materiał do artykułów sami byliśmy zdziwieni ogromem zadań, jakie wykonaliśmy z naszymi podopiecznymi w zakresie tylko tych dwóch zagadnień oraz ogromnym, pozytywnym wpływem na ich osobowość, wychowanie i edukację. Chętnych do przeczytania artykułów odsyłamy do „Informatora Oświatowego nr 2/2017”.


Beata Ochocińska

Back to top