W ramach sekcji rowerowej Koła Turystycznego MOW Debrzno odbył się Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy oraz rywalizacji sprawnościowej jazdy na rowerze, który to konkurs odbywa się juz od kilku lat pod patronatem WORD w Gdańsku.

W tym roku w związku z regulaminem konkursu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie, w ramach eliminacji gminnych w kategorii gimnazjum zajął I miejsce, co zakwalifikowało nas do uczestnictwa w zawodach powiatowych.
Poziom wiedzy i umiejętności uczniów z innych szkół był bardzo wysoki. Uczestnicy wykazali się szeroką znajomością wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego.
W kategorii szkół podstawowych wystartowało 6 drużyn, natomiast w kategorii gimnazjum 7 drużyn.
Bardzo mało zróżnicowanie w punktacji ogólnej decydowało o zajmowaniu kolejnych miejsc, w których tym razem nasi wychowankowie, zespołowo zostali sklasyfikowani na 6 miejscu w grupie gimnazjalistów.
Okazało się, że wychowankowie którzy posiadają już karty rowerowe i znają zasady poruszania się po drogach publicznych muszą nadal weryfikować i udoskonalać swoje umiejętności i wiadomości w tym zakresie.
Nasi wychowankowie godnie reprezentowali placówkę w niewielkim stopniu ustępując innym drużynom. Wykazali się dużą wiedzą w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni za udział w imprezie.

Opiekunowie:
Ewa Ulatowska Wojciech Ulatowski

Back to top