Dnia 12 maja 2017 r. grupa uczniów klas III gimnazjum wzięła udział w Tragach Edukacji i Pracy „Razem na rynku pracy” zorganizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy Punkt Pośrednictwa Pracy w Człuchowie.
Celem wyjazdu była możliwość zapoznania się naszych wychowanków z ofertą wystawców, tj. pracodawców poszukujących pracowników, szkół oraz instytucji szkoleniowych i doradczych.
Podczas trwania targów wychowankowie mogli m. in. pozyskać informacje dotyczące możliwości dalszej edukacji, szkoleń, staży zawodowych, pracy sezonowej, stałej, krótkoterminowej, możliwościach samo zatrudnienia.

Opracowała:
Magdalena Adamiak
Mirosława Breska

Back to top