W dniu 09.12.2017 roku uczestniczyłam wspólnie z uczniami: Oskarem Grąziel, Pawłem Piwińskim i Maciejem Święćkowskim w VII Gali podsumowującej plebiscyt na Osobowość Roku 2017 – województwa pomorskiego – w działaniach na rzecz BRD. Uroczystość odbyła się w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku, który wspólnie z Pomorską Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (przewodniczy jej marszałek województwa pomorskiego p. Mieczysław Struk) nagradza osoby i instytucje, które bezinteresownie i społecznie działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Pomorzu. Partnerem medialnym akcji jest „Dziennik Bałtycki”. Decyzją kapituły, w skład której weszli przedstawiciele Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, policji, redakcji „Dziennika Bałtyckiego”, a także laureaci poprzednich edycji plebiscytu, zdobyłam drugie miejsce – srebrny medal. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w plebiscycie czytelników „Dziennika Bałtyckiego”. Podczas uroczystej gali miałam okazję, wspólnie z członkami SKB promować placówkę i nasze działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zainteresowanych odsyłam do materiału opublikowanego na stronie:
http://www.dziennikbaltycki.pl/motofakty/aktualnosci/a/nagrody-dla-osobowosci-roku-w-dzialaniach-na-rzecz-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-przyznane-wideo,12751955/

Opracowanie: Małgorzata Błaszkiewicz

Back to top