LUDZIE ZYJĄCY Z HIV I CHORZY NA AIDS SĄ WSRÓD NAS, ŻYJĄ W TYCH SAMYCH MIASTACH, NA NASZEJ ULICY, W NASZYCH DOMACH. PRZEBYWAMY Z NIMI NA CO DZIEŃ, UCZĄ SIĘ Z NAMI…, PRACUJĄ…, SPĘDZAJĄ WOLNY CZAS…

Dnia 12 grudnia 2017 roku w auli ośrodka z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS odbył się apel, poświęcony ludziom zarażonym wirusem HIV i chorym na AIDS, pt. „ O AIDS prawie wszystko”. Członkowie Szkolnego Koła Teatralnego „CDN…” w formie programu telewizyjnego, aktorzy- dziennikarz oraz zaproszeni goście: przedstawiciel ONZ, profesor medycyny, lekarz- specjalista w dziedzinie immunologii i odporności organizmu, przypomnieli pozostałym kolegom w jaki sposób przenoszony jest wirus, jakie są objawy zakażenia, jakie zagrożenie niesie ze sobą wirus HIV oraz omówili sposoby zapobiegania zakażeniom. Za pomocą przygotowanej prezentacji starali się przekazać zgromadzonej publiczności, iż AIDS jest chorobą podobną do wielu innych i przy zachowaniu odpowiednich zasad ostrożności osoby chore nie stanowią dla innych zagrożenia.

Back to top