Pod takim hasłem kolejny raz odbył się konkurs z wiedzy na temat HIV/AIDS. Od września do połowy listopada 2017 r. przeprowadzono zajęcia w poszczególnych klasach z tego zakresu. Celem przedsięwzięcia jest: propagowanie bezpiecznych zachowań chroniących przed zakażeniem HIV, pogłębienie rozumienia takich wartości jak: miłość, życie ludzkie, rodzina, wdrażanie uczniów do odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, profilaktyka chorób zakaźnych, kształtowanie umiejętności kulturalnego rozmawiania, kształtowanie asertywnych zachowań, uczenie tolerancji wobec osób zarażonych wirusem HIV i chorych na AIDS

 W dniu 04 grudnia przeprowadzono finał konkursu. W konkursie wzięło udział 27 uczestników.

Zwycięzcami konkursu zostali:

  1. Patryk Cieślik
  2. Damian Kujawa i Patryk Lisiecki
  3. Krzysztof Marlikowski

Wyróżnienie zdobył Mikołaj Grochowalski

Opracowanie:

Małgorzata i Wojciech Kierzek

Back to top