KOŁO WĘDROWNIK

KOŁO WĘDKARSKIE

KOŁO FOTOGRAFICZNE

SKB

KOŁO TEATRALNE

Zbieranie nakrętek to akcja charytatywno-ekologiczna polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. W akcję włączyli się wolontariusze i personel MOW Debrzno, społeczność i personel Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni Plus, Eko – Szkoły Życia w Wandzinie oraz osoby prywatne. Zebrany towar sprzedawany jest firmie recyklingowej, która zakupione zakrętki przerabia na surowiec wtórny. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają na leczenie, rehabilitację dla Judytki Machoń.

Małgorzata Westfal

Back to top