KOŁO WĘDROWNIK

KOŁO WĘDKARSKIE

KOŁO FOTOGRAFICZNE

SKB

KOŁO TEATRALNE

Z okazji Dnia Świętego Mikołaja uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w zajęciach integracyjnych, których głównym celem było pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych, stworzenie okazji do wyrażania pozytywnych uczuć (radości), prezentowanie własnych umiejętności plastycznych, doskonalenie umiejętności komunikowania się, używanie form grzecznościowych. Prace zostały wywieszone na korytarzu szkolnym. Autorem plakatu „Do Świętego Mikołaja” jest Mikołaj Cwietkow.

Opracowanie : Małgorzata Wojciech Kierzek

Back to top