22 października, kiedy to właśnie odbywać się będzie międzynarodowa kampania „Pola Nadziei”, organizowana na rzecz hospicjów. Celem kampanii będzie edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka, a wsadzony żonkil będzie właśnie takim symbolem nadziei na całym świecie przypominający o ludziach chorych, cierpiących, oczekujących pomocy
w najtrudniejszych chwilach ich życia..

Opracowanie:
Sylwia Frąckiewicz / Arkadiusz Swiątek Brzeziński

Back to top