KOŁO WĘDROWNIK

KOŁO WĘDKARSKIE

KOŁO FOTOGRAFICZNE

SKB

KOŁO TEATRALNE

 

To bardzo ważne dla nas wszystkich rocznice związane z historią naszego kraju. Ze względu na zaistniałą sytuację, w tym roku szkolnym ich obchody odbyły się w innej formie. Nie było tradycyjnej akademii szkolnej. Natomiast w ramach projektu edukacyjnego, którego odbiorcami byli uczniowie szkoły podstawowej i branżowej, w poszczególnych klasach została przedstawiona multimedialna prezentacja na temat historii Święta Pracy, Święta Flagi oraz Święta Konstytucji 3 Maja. Uczeń z klasy VIIIa Mikołaj Cwietkow wykonał plakat, pozostali uczniowie wykonywali prace plastyczne związane z tematem. Została przeprowadzona pogadanka nt. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a także wyświetlony film pt. „Unia Europejska: Historia Integracji Europejskiej”. Na korytarzu szkolnym została wywieszona tablica z informacją dotyczącą dnia 9 maja – jako Dnia Europy. Ponadto wszyscy uczniowie szkoły wzięli udział w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Pierwsze miejsce i (ex aequo) zdobyli Marcel Sałdak i Rafał Nawrat. Drugie – Filip Graczyk, trzecie- Mariusz Tarasiuk. Młodsze klasy miały za zdanie pomalować godło polskie i flagę, dodatkowo opisując ich wygląd. Prace wszystkich uczniów przyozdobiły korytarz szkolny. Celem projektu było pogłębienie wiedzy na temat naszej historii, tradycji i kultury, rozbudzanie wyobraźni i inwencji uczniów. W realizacji projektu byli odpowiedzialni nauczyciele: Małgorzata i Wojciech Kierzek oraz Katarzyna Królak. Zapraszamy do galerii.

Opracowanie: M. W. Kierzek, K. Królak

Back to top