KOŁO WĘDROWNIK

KOŁO WĘDKARSKIE

KOŁO FOTOGRAFICZNE

SKB

KOŁO TEATRALNE


Dziękujemy Ojcze święty! Pod takim hasłem odbyły się zajęcia w ramach Koła Kreatywnych Nastolatków poświęcone Karolowi Wojtyle z okazji 100. rocznicy urodzin przypadającej 18 maja. Spotkanie odbyło się w dwóch etapach. Podczas pierwszego (08.05. 2020r.), wysłuchaliśmy wspomnień o Janie Pawle II zawsze rozmodlonym, uśmiechniętym , otwartym na drugiego człowieka, lubiącym żartować. Drugie spotkanie (12.05.2020) było poświęcone różnym ciekawostkom związanym z naszym Papieżem. W zajęciach wziął udział przedstawiciel kl. V, VI, VII, VIII a, VIII b, I a, I b, I c, I d. Każdy przywiesił na tablicę symboliczny kwiatek dla Papieża. Celem zajęć było uczczenie naszego rodaka, który rozsławił Polskę na cały świat.


Opracowanie: Małgorzata Kierzek

Back to top