KOŁO WĘDROWNIK

KOŁO WĘDKARSKIE

KOŁO FOTOGRAFICZNE

SKB

KOŁO TEATRALNE

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego.

Projekt skierowany był do uczniów szkoły podstawowej i branżowej w MOW Debrzno. Realizowany był od 05 do 18 maja 2020. Głównym celem było pogłębienie wiedzy na temat życia i nauczania Jana Pawła II oraz uczczenie pamięci Wielkiego Polaka z okazji rocznicy urodzin. Poszczególne zadania były realizowane w trzech etapach. W pierwszym – uczniowie zapoznali się z prezentacją o Janie Pawle II, którą przygotowali pod opieką nauczyciela Wojciecha Kierzek dla swoich kolegów. W młodszych klasach uczniowie czytali fragmenty „Listu Papieża do dzieci”, oglądali fragmenty filmików z wizyt Jana Pawła II w Polsce, pięknie kolorowali lub malowali własne portrety Ojca Świętego. Każdy portret, to kwiatek dla Papieża. Realizacja tego etapu odbywała się pod opieką Pani Małgorzaty Kierzek. Natomiast Pani Katarzyna Królak przeprowadziła konkurs wiedzowy, którego laureatami zostali: Andrzej Bojarski – I miejsce, Dawid Szczodrowski – II miejsce i Hubert Szczęsny – III miejsce. Realizację projektu zakończono w dniu urodzin Karola Wojtyły, to jest 18 maja wspólnym odsłuchaniem i śpiewaniem na porannym apelu, ukochanej przez niego pieśni „Barka”. Uczniowie bardzo aktywnie i chętnie brali udział w przedsięwzięciu, które dostarczyło im wiele informacji i ciekawostek, a dla opiekunów był okazją do wspomnień związanych z Janem Pawłem II.

Opracowanie: Małgorzata i Wojciech Kierzek, Katarzyna Królak

Back to top