KOŁO WĘDROWNIK

KOŁO WĘDKARSKIE

KOŁO FOTOGRAFICZNE

SKB

KOŁO TEATRALNE

08 czerwca odbyły się zajęcia, w których udział wzięli uczniowie z klas V, VI, VII. Głównym celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej naszych uczniów, otwarcie na literaturę, która jest najlepszą drogą do poznawania świata, rozwijanie wyobraźni , zdobywanie wiedzy, rozwijanie kreatywności, rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej, wzbogacanie słownictwa, ćwiczenie umiejętności pracy w zespole. Działanie obejmowało wspólne czytanie fragmentów bajek, wierszy i prozy. Zajęcia były także okazją do integracji klasowej.

Opracowanie: Małgorzata Kierzek

Back to top