KOŁO WĘDROWNIK

KOŁO WĘDKARSKIE

KOŁO FOTOGRAFICZNE

SKB

KOŁO TEATRALNE

Z okazji 102 rocznicy Święta Niepodległości uczniowie szkoły podstawowej i branżowej wraz z nauczycielami brali udział w realizacji projektu edukacyjnego „Niepodległa”. W ramach projektu uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wyszukiwali informacji na temat historii Polski i jej drogi do odzyskania niepodległości, przygotowywali prezentację na ten temat, uczestniczyli w zajęciach plastycznych. Podsumowaniem projektu była akademia, która odbyła się w auli ośrodka . Celem projektu było: kształtowanie postaw patriotyzmu, wzbogacanie wiedzy uczniów o historycznym wydarzeniu - odrodzeniu państwa polskiego, rozwijanie i pogłębianie szacunku dla dokonań minionych pokoleń Polaków, kształtowanie umiejętności organizacyjnych, współpracy w zespole. Zapraszamy do galerii.

Opr. Małgorzata Wojciech Kierzek, Katarzyna Królak

Back to top