Opracowanie – M. Błaszkiewicz, M.W. Kierzek
Oprawa muzyczna – M. Górski

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  w Debrznie

Back to top