Podsumowanie obchodów Tygodnia Języka Ojczystego

W SP i Gimnazjum w MOW Debrzno

W związku z przypadającym na 21 lutego Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego, z inicjatywy Koła Kreatywnych Nastolatków w MOW Debrzno, po raz pierwszy w naszej szkole został zorganizowany Tydzień Języka Ojczystego. Celem projektu było włączenie naszych uczniów i nauczycieli w działania promujące język ojczysty oraz literaturę.

Przed rozpoczęciem TJO uczniowie z Koła Kreatywnych Nastolatków przygotowali plakaty reklamujące i informujące o Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego oraz Tygodniu Języka Ojczystego.

 Trzech uczniów z naszej placówki pod opieką Małgorzaty Kierzek i Tomasza Kłodzińskiego w dniach od 17-19 lutego intensywnie pracowało nad przygotowaniem REKLAMY i KOMENTARZA do ogólnopolskiego konkursu ETYKA JĘZYKA organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński  w Krakowie w ramach obchodów Miesiąca Języka Ojczystego.

Zarówno przed, jak i w trakcie powyższych zajęć nasi podopieczni mieli okazję nauczyć się rozpoznawania cech tekstów reklamowych, dostrzegania fikcyjności świata reklamy, rozpoznawania w tekstach reklamowych elementów o charakterze perswazyjnym i emocjonalnym.

W trakcie przygotowywania i nagrywania tych form przekazu okazało się, że nie jest to łatwe wyzwanie. Uczniowie uświadomili sobie, jak wiele trzeba włożyć w pracę, którą ogląda się w ciągu kilkudziesięciu sekund. Było to jednak dla nich ciekawe doświadczenie.

 21 lutego na apelu szkolnym został przedstawiony harmonogram TJO.

Także w tym dniu uczniowie klasy drugiej i trzeciej gimnazjum wraz z opiekunem Katarzyną Królak udali się do Przedszkola Miejskiego w Debrznie, aby zachęcać swoich najmłodszych kolegów do czytania. Zaprezentowali baśń „Ali baba i czterdziestu rozbójników”. Po odczytaniu dzieci odpowiadały na pytania wychowawcy związane z bajką.

27 lutego pod okiem opiekuna Małgorzaty Kierzek odbył się konkurs na znak rozpoznawczy – logo Koła Kreatywnych Nastolatków.

Natomiast uczniowie klasy czwartej i piątej SP pod opieką Katarzyny Królak i Beaty Ochocińskiej udali się do biblioteki szkolnej. Celem tej wizyty było kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze źródeł informacji, znajdujących się w bibliotece. Nauczycielki przeprowadziły lekcję wiedzy o słownikach. Uczniowie dowiedzieli się jakie słowniki znajdują się w zasobach biblioteki i jak należy z nich korzystać.

28 lutego odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Najpiękniejsze są wiersze polskie”. Miał on na celu popularyzację literatury pięknej, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci. Uczniowie SP i Gimnazjum prezentowali wiersze polskich poetów. Konkurs zorganizowali nauczyciele Małgorzata i Wojciech Kierzek oraz Renata Ruć

W tym też dniu nasi wychowankowie wraz z wychowawczynią Małgorzatą Błaszkiewicz nie tylko dbali o piękno naszego języka, ale tworząc słowniczek leksykalny „Bezpieczne słówka”, starali się zwrócić wszystkim uwagę, że warto dbać o poprawność naszego języka tak samo, jak o bezpieczeństwo własne i innych.

01 marca uczniowie klas szóstych wraz z nauczycielem Wojciechem Kierzek uczestniczyli w niecodziennej lekcji ortografii z wykorzystaniem gier interaktywnych – Ortofoniada.pl. Taka nauka ortografii bardzo podobała się uczniom.

02 marca uczniowie najstarszych klas – III a i III b pod okiem wychowawczyni Renaty Pisuk mieli za zadanie wykonać dowolną techniką, plakaty promujące piękno naszego języka.

Drugoklasiści w tym czasie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez Panią Alicją Czubaty-Zasada pod hasłem „Aktor niejedno ma imię”, których celem było poznanie specyfiki sztuki teatralnej, a także różnych technik gry aktorskiej. Na żywo mogli zobaczyć kolegów ćwiczących i przygotowujących się do konkursu powiatowego.

W ostatnim dniu TJO - 03 marca uczniowie klas I a i I b mieli prawdziwą „Gimnastykę języka” i umysłu, gdyż wspólnie z Panem Mirkiem Kisełyczka odpowiadali na pytania i zagadki ortograficzne, frazeologiczne, językowe.

Zaś miłośnicy kaligrafii, pod okiem wychowawczyni Hanny Szmurło, mogli doskonalić swoje umiejętności w różnych stylach, przepisując znany aforyzm Mikołaja Reja.

Ewaluacji TJO dokonała Pani Ilona Borhardt i Pan Wiesław Sieg, którzy przeprowadzili wśród naszych uczniów ankietę na temat prowadzonych działań. Większości z nich podobały się takie zajęcia i chcieliby, aby odbywały się częściej.

Różnorodne zajęcia prowadzone w ramach Tygodnia Języka Ojczystego zachęciły naszą młodzież do dbałości o poprawność i kulturę języka polskiego, pomogły rozwinąć umiejętności pisania, mówienia, słuchania oraz wyrażania własnych emocji. Pozwoliły zaprezentować, często skrywane przez naszych uczniów, talenty. Wykonane przez nich prace można oglądać na korytarzu szkolnym. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w Galerii.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za aktywne włączenie się w obchody Tygodnia Języka Ojczystego w MOW Debrzno.

 

 

Koordynatorzy TJN

Małgorzata i Wojciech Kierzek

Back to top