Dotacja GKRPA przyznana!

Z radością informujemy, że Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Debrznie przyznała naszej placówce dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł na realizację działań artystycznych i profilaktycznych.

Już wkrótce w ramach przedsięwzięcia 15 uczniów MOW Debrzno i 15 uczniów ZS Debrzno weźmie udział w warsztatach teatralnych przeprowadzonych przez instruktora Mirosława Glinieckiego z Teatru STOP w Koszalinie. Uczniowie nauczą się pracy z tekstem, poznają techniki wyrazu stosowane w dramie, stworzą własne przedstawienie, które zostanie zaprezentowane w dniu  10 marca 2017r. społeczności Debrzna. Uroczystość stanowić będzie inaugurację dwudniowych warsztatów  pod nazwą „Działanie twórcze w profilaktyce” dla nauczycieli, wychowawców i animatorów.

W projekcie przewidujemy także:

ü     Organizację zajęć warsztatowych dla nauczycieli i wychowawców z tworzenia dekoracji i kostiumów. Uczestnicy zajęć przygotują elementy scenografii i kostiumy, które będą wykorzystane podczas przedstawień profilaktycznych.

ü     Warsztaty poświęcone konstruowaniu wniosków dotacyjnych na realizację działań profilaktycznych.

ü     Spotkania terapeutyczne dla podopiecznych MOW dotyczące zagrożeń związanych z uzależnieniem od alkoholu i dopalaczy.

ü     Organizację Przeglądu Artystycznego Grup Wychowawczych.

ü     Organizację Profilaktycznego Gminnego Przeglądu Małych Form Teatralnych.

Relacje z realizacji poszczególnych zadań już wkrótce !

Renata Pisuk

Back to top