Od poniedziałku 06 marca 2017r. aula Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie wypełni się młodymi aktorami, którzy wezmą udział w warsztatach teatralnych poprowadzonych przez pana Mirosława Glinieckiego z teatru STOP z Koszalina. Spotkania teatralne pomogą wychowankom MOW w  przygotowaniach do Przeglądu Artystycznego Grup Wychowawczych,

a także do udziału w Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnym

i Profilaktycznym Gminnym Przeglądzie Teatralnym.

Czekamy z niecierpliwością na to wyjątkowe spotkanie.

Efekty naszej pracy będzie można podziwiać podczas uroczystej Gali, która odbędzie się

w dniu  10 marca 2017r.  w CKSiT w Debrznie, na którą już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy :).

    Renata Pisuk

Back to top