23 kwietnia 2017r. o godzinie 19:00 odbył się spektakl w Domu Kultury w Debrznie pt. " Utracona tożsamość". Zostaliśmy na niego zaproszeni przez ks. Bartłomieja z debrzniańskiej parafii. W związku z tym udaliśmy się obejrzeć przedstawienie. Na scenie wystąpiła młodzież gimnazjalna z Debrzna przedstawiając zmartwychwstanie Jezusa. Młodzież wcielała się w postacie takie jak: szatan, Jezus czy Maryja. Wychowankowie mogli dopatrywać się ukrytego sensu, przekazu albowiem w jednej ze scen Jezus uzdrawiał osoby uzależnione od alkoholu, niewidome i nieszczęśliwe. Efektom świetlnym towarzyszyła oprawa muzyczna, która potęgowała napięcie i skupienie u chłopców. Po przedstawieniu rozległy się gromkie brawa.

Opiekunami grupy były Karolina Pyda oraz Marta Ziółtkowska.

Back to top