1. OBSZAR: BEZPIECZEŃSTWO

2. SZKOLNE KOŁO: ,,Ratujemy Życie”.

3. PROWADZĄCY: Ilona Borchardt

4. CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ: raz w miesiącu, tj. ostatni piątek miesiąca,

łącznie 9 spotkań, godz. 12:30.

5. PLAN PRACY:

 • Działanie:

Działalność koła skierowana jest do uczniów szkoły podstawowej, którzy interesują się tematyką ochrony życia i zdrowia oraz tych uczniów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy.

TEMATYKA SPOTKAŃ:

 • Powołanie koła ,,Ratujemy Życie”, zajęcia organizacyjne.

 • Pierwsza pomoc w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia człowieka. Ważne numery alarmowe. Pozycja bezpieczna.

 • Skład apteczki. Krwotoki, skaleczenia i rany. Oparzenia chemiczne.

 • Spotkanie ze szkolną pielęgniarką. Przygotowanie uczniów do wyjścia do miejskiego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Debrznie.

 • Złamania kości. Bandażowanie – praktyka.

 • Zatrucia, oparzenia chemiczne. Urazy spowodowane prądem elektrycznym.

 • Postępowanie w wypadku pożaru. Ochrona żywności i wody w przypadku zagrożeń.

 • Oznakowanie niebezpiecznych substancji toksycznych i biologicznych.

 • Ćwiczenia, przygotowanie do konkursu z z wiedzy z edukacji dla bezpieczeństwa.

 • Konkurs i ogłoszenie wyników.

( ostatnie temat będzie tematem przeznaczonym w razie potrzeby ucznia).

Opiekun: Ilona Borchardt

Back to top