W dniu 24 maja 2016 roku członkowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa udali się do Pana Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno. Podczas spotkania przedstawili włodarzowi miasta swoje osiągnięcia i sukcesy w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży oraz przyjęli Pana Burmistrza w poczet naszego SKB!!!

W dniu 24 maja 2016 roku członkowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa przygotowali apel poświęcony problematyce bezpieczeństwa osób pieszych i rowerzystów, będących uczestnikami ruchu drogowego.

Back to top