W dniu 24.06.2016 roku odbyła się w naszej placówce uroczystość, związana ze zdobyciem przez Szkolny Klub Bezpieczeństwa I miejsca w ogólnopolskim konkursie na najbardziej aktywny i efektywny Klub w roku szkolnym 2015/2016.

Na stronie internetowej http://www.pbd.org.pl/szkolne-kluby-bezpieczenstwa/skb/wiesci w dniu 15 czerwca 2016 roku ukazał się news następującej treści: „Decyzją jury laureatem konkursu na najbardziej aktywny i efektywny Szkolny Klub Bezpieczeństwa w roku szkolnym 2015/2016 został SKB działający w Szkole Podstawowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie”.
Dziękujemy za to ogromne wyróżnienie: opiekunowie Koła M. D. Błaszkiewicz wraz z uczniami

W dniu 24 maja 2016 roku członkowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa udali się do Pana Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno. Podczas spotkania przedstawili włodarzowi miasta swoje osiągnięcia i sukcesy w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży oraz przyjęli Pana Burmistrza w poczet naszego SKB!!!

W dniu 24 maja 2016 roku członkowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa przygotowali apel poświęcony problematyce bezpieczeństwa osób pieszych i rowerzystów, będących uczestnikami ruchu drogowego.

Back to top