Po raz czwarty zorganizowano w naszym ośrodku lutowy turniej gry w warcaby.
Celem turnieju było:
propagowanie gry w warcaby klasyczne wśród dzieci i młodzieży,
wdrażanie do współzawodnictwa i rywalizacji sportowej,
popularyzacja zabawowej formy spędzania czasu wolnego,
pobudzanie podopiecznych do zaradności i podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych i niepewnych,
integrowanie wychowanków przebywających internacie MOW w Debrznie

W turnieju uczestniczyło 34 wychowanków z 9 grup wychowawczych funkcjonujących w internacie bez podziału na wiek czy szkołę.
W początkowej fazie turnieju wychowankowie rywalizowali systemem pucharowym, z którego wyłoniono 4 najlepszych uczestników, którzy zakwalifikowali się do ścisłego finału. W fazie finałowej uczestnicy rywalizowali systemem każdy z każdym, a w turnieju wprowadzono punktacje indywidualną.

Wyniki etapu finałowego:
1 miejsce – Dorian Stoiński
2 miejsce – KamilSowiński
3 miejsce – Mariusz Żukowski
wyróżnienia – Patryk Kohnert

Najlepsi zawodnicy otrzymali drobne upominki, zaś największym podziękowaniem dla organizatorów były uśmiechnięte twarze uczestników turnieju i chęć spotkania się na kolejnym turnieju w lutym przyszłego roku.

Back to top