W zawodach udział wzięli wychowankowie :

- Nowakowski Bartłomiej gr. I miejsce 6
- Soldatk Adam gr. VI miejsce 7
- Stępień Jakub gr. I miejsce 8
- Hildebrand Arkadiusz gr. VIII miejsce 9
Wychowankowie uplasowali się na pozycjach od 6 do 9. Miejsca od 1 do 6 były nagradzane i wychowanek Nowakowski Bartłomiej otrzymał nagrodę i dyplom.
Po biegach chłopcy oglądali pozostałe wyścigi i udaliśmy się na odpoczynek . Atmosfera zawodów była świetna oraz został osiągnięty cel zawodów jaki został założony przed wyjazdem. Uświadomiono wychowankom znaczenie integracji społecznej, zdrowego stylu życia i propagowanie biegania wśród całego społeczeństwa.

Andrzej Machoń

Back to top