Najlepszym zespołem okazała się grupa VII, która zajęła I miejsce,
II miejsce przypadło grupie IX,
III miejsce grupa III,
IV miejsce grupa X,
V miejsce grupa VIII, VI miejsce grupa V, VII miejsce grupa VI, VIII miejsce grupa II
MISTRZEM KOSZA został wychowanek GRUPY IX MARCELI DRĘŻEK.
Jako organizator Turnieju pragnę serdecznie podziękować panu Dyrektorowi Andrzejowi Ginter za ufundowanie nagród, a także za pomoc w organizacji Pani Monice Sodkiewicz oraz Panu Winicjuszowi Sułek


Andrzej Machoń

Back to top