MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W DEBRZNIE

ul. Królewska 5, 77-310 Debrzno

tel. / fax 59835158, 598337285

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona – www.mowdebrno.pl

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie, z którym można się skontaktować:
1. telefonując na numer telefonu (59) 833-51-58
2. faksując na numer fax (59) 833-72-85
3. pisząc na adres 77-310 Debrzno, ul. Królewska 5
4. mailując na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Magdalena Kowalczyk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. Celem przetwarzania jest wydanie dokumentów oraz realizacja wniosków lub odpowiedź na pismo/skargę.
7. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. Dane osobowe osoby składającej wniosek/skargę mogą być przekazywane do innych podmiotów administracji publicznej zgodnie z właściwością. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
9. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane wieczyście, z wyjątkiem spraw przekazanych innym podmiotom zgodnie z właściwością, które po okresie 5 lat będą niszczone.
10. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
11. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do ochrony danych osobowych, bycia poinformowanym, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Back to top