KOŁO WĘDROWNIK

KOŁO WĘDKARSKIE

KOŁO FOTOGRAFICZNE

SKB

KOŁO TEATRALNE

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie,

gdzie Liczba Pi podziała się ?

W naszej szkole trwa Tydzień z matematyką. W związku z tym, dniu wczorajszym i dzisiejszym uczniowie klas V i VI brali udział w zajęciach warsztatowych „W poszukiwaniu liczby π”. Zadaniem chłopców było sprawdzenie, czy liczba Pi „mieszka” w naszej placówce? W pierwszej kolejności uczniowie w sali lekcyjnej uczyli się jak dokonać prawidłowych pomiarów i obliczeń, aby odszukać liczbę Pi w okrągłych przedmiotach. Następnie poszukiwania przeniosły się na boisko szkolne i nasze rondo na dziedzińcu ośrodka. Wnikliwym pomiarom poddane zostało również koło auta pana Wiesława J. W dalszej kolejności odwiedziliśmy naszą kuchnię, sekretariat oraz gabinet dyrektora Szymona. Po dokładnych obliczeniach, udowodniliśmy, że Liczba Pi jest stałym mieszkańcem każdego okrągłego przedmiotu znajdującego się w naszym otoczeniu J

Back to top