We współczesnej dobie wszechobecnej telewizji i komputeryzacji książka została odsunięta na dalszy plan. Chociaż wydawać by się mogło, że książka przeżywa swój kryzys to jednak nadal jest najważniejszym środkiem w dziedzinie przekazywania wiedzy. Czytanie jest zależne od indywidualnych zainteresowań i potrzeb, rozwija nie tylko sferę poznawczo – intelektualną, ale wzbogaca również wartości moralno – społeczne.

 

Założenia programowe:

-  podnoszenie poziomu czytelnictwa wśród uczniów;

-        rozwijanie i kształtowanie podstawowych umiejętności, korzystanie z bogactwa literatury pięknej;

-        budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych z godnie z wytycznymi MEN

-        wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia;

-        promowanie umiejętności dziecka w środowisku, a przez to promowanie szkoły;

-        wzbudzanie zaciekawienia otaczającym światem poprzez dostarczanie wiedzy o nim w treściach na określony temat;

-        stwarzanie okazji do budowania pozytywnego obrazu własnej osoby – pobudzanie do twórczej aktywności;

-        wywołanie przyjemnych skojarzeń związanych z procesem czytania;

-        rozwijanie i bogacenie słownictwa wychowanka;

-        przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

-        uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów;

-        kształtowanie nawyku czytania na całe życie.

Zajęcia będą odbywały się : 2 razy w miesiącu ( w piątek) od godziny 12.30 - 13.25

Back to top