Dnia 14 września 2017 r. w Urzędzie Gminy w Chojnicach nastąpiło uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektu ogólnopolskiego w ramach Funduszu Akumulator Społeczny ze środków Ministerstwa pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt jest programem wspierającym inicjatywy w zakresie sportu powszechnego i kultury fizycznej w środowisku lokalnym Debrzna. Projekt realizowany jest przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej.
M. Westfal

                                                                               

Back to top