W dniu 07 grudnia 2016 roku delegacja w składzie: Dyrektor Andrzej Ginter, Małgorzata Błaszkiewicz, Tomasz Kłodziński oraz wychowankowie – Damian Frelak, Oskar Grąziel i Szymon Gdaniec reprezentowała Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie w konferencji naukowej „Twórcza Resocjalizacja z perspektywy teorii i praktyki – Partnerzy Społeczni w procesie resocjalizacji”. Organizatorem konferencji byli: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Fundacja EDU SENTENCJA, Studenckie Koło Naukowe „GRYPS” oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jóźwikowie. W konferencji obok ośrodka – organizatora i naszej reprezentacji udział wzięły Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w Zawichoście, Rembowie, Wierzbicy i w Podzamczu. Podczas pierwszej części konferencji poszczególne placówki prezentowały swoje działania i osiągnięcia zorganizowane i przeprowadzone we współpracy z partnerami społecznymi. Nasza prezentacja dotyczyła działań w zakresie ekologii, profilaktyki, wolontariatu, sportu (ze szczególnym uwzględnieniem sukcesów odnoszonych w piłce nożnej), działalności artystycznej oraz działań i odniesionych sukcesów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Podczas czasu przeznaczonego tylko dla nas przeprowadziliśmy również zajęcia warsztatowe z Alkogoglami. Wszyscy, którzy chcieli się przekonać jak alkohol upośledza czynności psychofizyczne kierowców otrzymali od nas drobne upominki. Zaprezentowaliśmy także krótkie filmiki nawiązujące tematyką do naszej prezentacji. Było nam niezwykle miło usłyszeć, że to co robimy w placówce jest twórcze i niepowtarzalne. Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń z pracownikami innych ośrodków wychowawczych. Druga część konferencji poświęcona była wystąpieniom pracowników naukowych UJK w Kielcach, UP w Krakowie, SSW Kielce oraz WSHE w Brzegu. Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie.

Back to top