W dniu 06.02.2017 roku członkowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa udali się po raz kolejny do Pana Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno. Nasza wizyta dotyczyła tym razem złych warunków panujących na drodze gminnej numer 137, którą najmłodsi mieszkańcy miasta udają się każdego dnia do szkoły. Wraz ze spadkiem temperatury droga ta przypomina lodowisko. Wręczyliśmy Panu Burmistrzowi petycję z podpisami mieszkańców. Czekamy na efekty naszych działań. Jeżeli będzie taka potrzeba, udamy się do włodarza naszego miasta po raz kolejny!
Członkowie SKB z Opiekunami.

Back to top