Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie funkcjonują od 01 września 1999 roku. Szkoły te zostały powołane do życia uchwałą Rady Powiatu Człuchowskiego w dniu 30 marca 1999 roku, w wyniku reformy oświaty. Wcześniej w naszej placówce była tylko szkoła podstawowa, w ramach której funkcjonowały warsztaty.
W bieżącym roku szkolnym w szkole podstawowej funkcjonują klasy V oraz VI, a w gimnazjum dwie klasy I, dwie II oraz dwie III.
W szkołach zatrudnionych jest 13 nauczycieli na cały etat i 1 w wymiarze 1/2 etatu.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie jest placówką o charakterze resocjalizacyjnym. Przebywają w niej chłopcy, którzy weszli w konflikt z prawem karnym – wagarowanie, ucieczki z domu rodzinnego, kradzieże, włamania i inne. Wobec tej młodzieży sąd wydał postanowienie o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia w placówce resocjalizacyjnej. Wychowankowie nasi przejawiają w większości zaburzenia charakterologiczne, które są przyczyną zarówno popełniania przez nich czynów karalnych, jak i negatywnego stosunku do norm społecznych i uznawanych wartości. Młodzież przebywająca w naszej placówce przejawia negatywne nastawienie do obowiązków szkolnych wynikające z ich dotychczasowego stylu życia: drugoroczność, frustracja szkolna, wagary i inne. Dlatego też, jako nauczyciele – wychowawcy stosujemy na zajęciach lekcyjnych aktywizujące metody nauczania – zgodnie z chińskim przysłowiem:


„ POWIEDZ, A ZAPOMNĘ
POKAŻ, A ZAPAMIĘTAM
POZWÓL WZIĄĆ UDZIAŁ, A ZROZUMIEM”.


Nasi uczniowie w swoim krótkim życiu doświadczyli wiele złego: pili alkohol, palili papierosy, zażywali narkotyki i byli pod kontrolą lekarzy psychiatrów. Kiedy przybywają do naszej placówki są pełni obaw, przestraszeni, nieufni, mają niskie poczucie własnej wartości. Mają wieloletnie opóźnienia w realizacji obowiązku szkolnego i głęboką awersję do nauki szkolnej. Poprzez dogłębne poznanie każdego ucznia staramy się znaleźć ukryte w nim zainteresowania i zdolności. Liczne nagrody jakie otrzymują przebywając w naszej placówce świadczą o tym, że w większości przypadków nasze działania przynoszą zamierzony skutek.

Wielu naszych podopiecznych wykazuje zdolności plastyczne i manualne. Zdobywają wysokie miejsca i liczne wyróżnienia w konkursach organizowanych przez Centrum Kultury, Sportu, i Turystyki w Debrznie.

Większość uczniów uwielbia zajęcia sportowe. Na tej płaszczyźnie odnosimy same sukcesy i to zarówno na etapie gminy, powiatu jak i województwa. Podopieczni nasi zdobywają cenne trofea także na imprezach ogólnopolskich.
Biorąc pod uwagę specyfikę i charakter naszej pracy w ramach lekcji etyki, godzin wychowawczych i innych zajęć realizujemy programy profilaktyczne i szereg imprez promujących zdrowy styl życia. Od kilku już lat uczestniczymy aktywnie w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz w Gminnych Dniach Profilaktyki organizowanych na terenie miasta i gminy Debrzno.
Wielokrotnie nasi podopieczni biorą udział z dużymi sukcesami w Powiatowym Konkursie Małych Form Teatralnych ,,Stop uzależnieniom”- min. roku 2006 pokonaliśmy wszystkie zespoły i zajęliśmy I miejsce!!!

W 2012 roku wygraliśmy w powiecie i w województwie!!!!!
Na lekcjach języka polskiego realizujemy program „Cała Polska czyta dzieciom”.

Organizujemy konkursy recytatorskie, bierzemy udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym i w innych zajęciach.

 

 

 

Organizujemy konkursy recytatorskie, bierzemy udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym i w innych zajęciach.
Wiele sukcesów ogólnopolskich odnosimy w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. Dzięki wygranym konkursom na dofinansowanie do wielu działań o tej tematyce, nasi wychowankowie uczestniczyli w wielu wycieczkach turystyczno – krajoznawczych, organizowali Forum Ekologiczne i stworzyli „Szkolną ostoję przyrody”.
Wielokrotnie w ramach realizacji różnorodnych programów edukacyjnych, ekologicznych współpracowaliśmy z Zespołem Szkół w Debrznie, Przedszkolem Miejskim m. Jana Brzechwy w Debrznie, szkołami gminy Debrzno i sąsiednich gmin.
Bardzo uroczyście obchodzimy rocznice i wydarzenia państwowe: Święto Niepodległości, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznica wybuchu i zakończenia II wojny światowej, rocznica Zbrodni Katyńskiej. Każdego roku, 2 kwietnia, składamy hołd wielkiemu Polakowi – Janowi Pawłowi II.
Nasi podopieczni biorą również aktywny udział w licznych konkursach .
W roku 2004 zostaliśmy laureatem wojewódzkim konkursu „Moja Szkoła w Unii Europejskiej”.
W naszej placówce ogromny nacisk kładziemy na działania
w ramach wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Od kilku lat uczestniczymy w realizacji programów: „Młodzi głosują” oraz „Młodzi działają”.

 

 

W związku ze zjawiskiem przemocy, terroryzmu i zagrożeń od kilku lat realizujemy wśród uczniów naszego gimnazjum program: „Świat wszedł w XXI wiek przez bramę ognia”.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Dorośli – Dzieciom”
w  Sępólnie Krajeńskim przystąpiliśmy do realizacji programu Centrum Aktywności Gimnazjalisty. Projekt realizowaliśmy w ramach programu: „Równać szanse”.
Podejmowaliśmy wiele innych inicjatyw, o których można się dowiedzieć z aktualności, prasy i archiwum .

 

Opracowanie:

Dyrektor

Szymon Domagalski

 

Back to top