XXIV Kwidzyńskie Forum Teatralne Placówek Kształcenia Specjalnego

Organizatorem i gospodarzem konkursu był Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie. Impreza odbyła się 17 i 18 maja 2017 roku. Celem Forum w Kwidzynie było: wspieranie kreatywnej aktywności uczniów i wychowanków, rozwój dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej, pomoc wychowawcom w rozwijaniu i doskonaleniu metod pracy wychowawczej z zastosowaniem technik dramowych i teatralnych, wymiana doświadczeń między zespołami i ich opiekunami, prezentacja dorobku teatralnego placówek działających na rzecz dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, popularyzacja twórczości teatralnej, inspirowanie ambitnych poszukiwań repertuarowych.
Nasza grupa uczestniczyła w drugim dniu konkursu, czyli 18 maja. Uczestniczyło w nim 7 wychowanków, a mianowicie: Tomasz Gwiaździński, Patryk Prochowski, Damian Kujawa, Hubert Doroszenko, Damian Frelak, Maciej Błaszczak oraz Sebastian Barszczewski. Opiekunem grupy była Karolina Pyda oraz Marta Ziółtkowska. Głównym kryterium branym pod uwagę był: dobór repertuaru o wartościach wychowawczych, poziom artystyczny wykonania, scenografia, stroje i inne środki wyrazu, ogólne wrażenie artystyczne, stopień trudności repertuaru dostosowany do poziomu wykonawców.
Tytuł naszego przedstawienia brzmiał: „ Dylematy nastolatków na wesoło”. Pomysł przedstawienia oparty był na formule połączenia teatru tradycyjnego, gdzie podstawowym znakiem wyrazu jest język oraz teatru pantomimy. Nasz scenariusz opierał się na wymiarze symbolicznym, wychowankowie wykorzystywali elementy pantomimy, które miały prowadzić do refleksji nad ograniczeniami, wolną wola, wolnością i samoświadomością jednostki ludzkiej. Nasz występ teatralny zakończyły dwie piosenki wykonane przez wychowanka Tomka Gwiaździńskiego. Po zakończeniu przeglądu zostały wręczone dyplomy, upominki oraz indywidualne nagrody dla wyróżniających się młodych aktorów. Specjalne wyróżnienie otrzymał Tomek za osobowość sceniczną.


Opracowała: wych. Karolina Pyda, Marta Ziółtkowska

Back to top