W oczekiwaniu na przyjazd p. Rafała Mohra postanowiliśmy przybliżyć społeczności placówki sylwetkę oraz dorobek artystyczny aktora. W tym celu na korytarzach naszej szkoły rozmieściliśmy materiały informujące o rolach w jakie wcielił się pan Rafał oraz przygotowaliśmy i zaprezentowaliśmy, przed wszystkimi uczniami szkoły, prezentację ukazującą życiorys i przekrój twórczości aktora oraz kadry z filmów, w których pan Rafał wciela się w różnorodne role. Zajęcia te odbyły się w poniedziałek 22 V 2017 roku. 

CZEKAMY Z NIECIERPLIWOŚCIĄ !


Opracowały: Renata Ruć, Renata Pisuk, Alicja Czubaty-Zasada

Back to top