KOŁO TEATRALE
CDN…

 


„Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są".

Tove Johsson

      Uzasadnieniem powstania koła teatralnego jest fakt, że życie naszych uczniów jest często mało atrakcyjne i szare. Z obserwacji wynika, że młodzież większość czasu spędza przed ekranem telewizora lub monitorem komputera. Doświadczenia zdobyte w trakcie pracy pokazały, że to właśnie teatr może być wspaniałą receptą na "kolorową rzeczywistość", może stanowić alternatywę dla biernego i mało pożytecznego spędzania czasu wolnego.
Uczniowie mają trudności w kontaktach interpersonalnych, nie potrafią nazywać swoich uczuć, emocji, są skrępowani w momencie zabierania głosu w obecności większej ilości osób. Teatr to doskonała szansa dla tych, którzy nie potrafią znaleźć swojego miejsca w klasie. Uczestnictwo w kółku teatralnym pomoże im oswoić się z trudną dla nich sytuacją. Uczniowie lubią pokazywać się i chociaż trochę onieśmiela je trema, to ile radości sprawia im możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed widownią.
      Edukacja teatralna jest wspaniałą formą integracji wychowawczej. Uczeń "w roli" nie tylko rozwiązuje czyjeś problemy, ale "ukryty za maską” często rozwiązuje swoje własne. Poprzez takie działania łatwiej mu przyjdzie podejmowanie decyzji ,uwierzy w swoje możliwości, a przede wszystkim będzie rozwijał swoją osobowość. Praca w teatrze owocuje inaczej niż tradycyjna nauka. Dzięki takim zajęciom młodzież otwiera się emocjonalnie ,uwrażliwia, teatr umożliwia im wyrażanie siebie.
      Teatr szkolny spełnia ogromną rolę w kształtowaniu szacunku dla pracy drugiego człowieka. Poprzez swój własny wysiłek, poświęcony czas i energię, lepiej rozumieją i doceniają pracę innych ludzi. Szkolna edukacja teatralna poprzez pracę w zespole, umożliwia wychowankom zrozumienie znaczenia współpracy i konieczności liczenia się z innymi ludźmi. To nauka współodpowiedzialności i okazja do kontaktów z młodzieżą z środowiska otwartego.


Opiekunowie: R. Ruć , A. Czubaty-Zasada


Efekty swojej pracy młodzież z koła teatralnego prezentuje na deskach sceny wśród własnej publiczności oraz podejmuje się większych wyzwań, wystawiając swój repertuar w środowisku otwartym. Niejednokrotnie w ciągu naszej działalności sięgaliśmy po nagrody i wyróżnienia, ale najważniejsze jest to, że młodzi ludzie, często z zaniżoną samooceną, zdołali uwierzyć we własne siły oraz możliwości i stanąć na równi z rówieśnikami z tzw. środowiska otwartego.


Nasze największe osiągnięcia:

⦁ 1 grudnia 2003r. - I Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych dot. uzależnień oraz profilaktyki HIV/AIDS organizowany przez Miejski Dom Kultury w Człuchowie oraz Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną zdobyliśmy NAGRODĘ Powiatowej Inspekcji Sanitarnej za etiudę pt. „ Kraina palaczy”.

⦁ 1 grudnia 2004r. - II Powiatowym Konkursie Małych Form Teatralnych dot. uzależnień oraz profilaktyki HIV/AIDS Zaprezentowaliśmy przedstawienie pt. „ Jak strach makowego potwora pokonał”, za które otrzymaliśmy WYRÓŻNIENIE.


⦁ 1 grudnia 2005r.- III Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych dot. uzależnień oraz profilaktyki HIV/AIDS WYRÓŻNIENIE za przedstawienie pt. „ W matni”.

⦁ 1 grudnia 2006r. – IV Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych dot. uzależnień oraz profilaktyki HIV/AIDS NAGRODA WÓJTA GMINY RZECZENICA za przedstawienie „Głód”.


⦁ 2006r. – I MIEJSCE w GMINNYM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI PROFILAKTYCZNEJ.

⦁ 30 listopada 2007r. – V Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych dot. uzależnień oraz profilaktyki HIV/AIDS I miejsce NAGRODA STAROSTY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za przedstawienie „Romeo i Julia 20 lat później”.


⦁ 1 grudnia 2008r. - VI Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych dot. uzależnień oraz profilaktyki HIV/AIDS WYRÓŻNIENIE za spektakl „ Z nich największa jest miłość”.

⦁ 1 grudnia 2009r. – VII Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych dot. uzależnień oraz profilaktyki HIV/AID 5 miejsce za spektakl pt. „Narko-sen”.


⦁ 1 grudnia 2011r. - IX Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych dot. uzależnień oraz profilaktyki HIV/AIDS I miejsce NAGRODA STAROSTY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za spektakl „Pinokio ma kłopoty”.

⦁ 2012r. - Udział w XIX KWIDZYŃSKIM FORUM TEATRALNYM PLACÓWEK KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO.

⦁ 1 grudnia 2012r. – X Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych dot. uzależnień oraz profilaktyki HIV/AIDS II miejsce NAGRODA BURMISTRA CZŁUCHOWA za sztukę pt. „Zdaniem obuwia”.

⦁ 29 listopada 2013r. - XI Powiatowy Konkurs Małych Form Teatralnych dot. uzależnień oraz profilaktyki HIV/AIDS I miejsce NAGRODA STAROSTY POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO za przedstawienie „Masz wybór” zakwalifikowaliśmy się do etapu wojewódzkiego.

⦁ 11grudnia 2013r. – WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH pod hasłem „Uzależnienia wokół nas” zajęliśmy

I MIEJSCE na 16 zespołów z województwa pomorskiego.

⦁ 20 marca 2017r. – etap powiatowy WOJEWODZKIEGO PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH pod hasłem „Pomyślmy o HIV” I MIEJSCE za sztukę „Cena wolności”.

⦁ 3 kwietnia 2017r. - WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH pod hasłem „Pomyślmy o HIV” I MIEJSCE za sztukę „Cena wolności”. W przeglądzie uczestniczyło 11 zespołów


ROK SZKOLNY 2016/2017

Back to top