Nasza grupa uczestniczyła w drugim dniu konkursu, czyli 19 maja. Uczestniczyło w nim 5 wychowanków, a mianowicie Jakub Stępień, Michał Brzyski, Wiktor Klajbor, Tomasz Gwiaździński oraz Damian Kujawa. Opiekunem grupy była Karolina Pyda oraz Marta Ziółtkowska. Głównym kryterium branym pod uwagę był: dobór repertuaru o wartościach wychowawczych, poziom artystyczny wykonania, scenografia, stroje i inne środki wyrazu, ogólne wrażenie artystyczne, stopień trudności repertuaru dostosowany do poziomu wykonawców. Tytuł naszego przedstawienia brzmiał:

„ W niewoli nałogów”. Pomysł przedstawienia oparty był na formule połączenia teatru tradycyjnego, gdzie podstawowym znakiem wyrazu jest język oraz teatru pantomimy. Nasz scenariusz opierał się na wymiarze symbolicznym, gdzie najważniejsze wartości to wdzięczność, rodzina, wolność od nałogów i fałszywych przyjaźni. Wychowankowie wcielali się w postaci dobra i zła, wykorzystywali elementy pantomimy, które miały prowadzić do refleksji nad ograniczeniami, wolną wola, wolnością i samoświadomością jednostki ludzkiej. Nasz występ teatralny zakończyła piosenka wykonana przez wychowanka T. Gwiaździńskiego, pt. „ Wdzięczność”.
Po zakończeniu przeglądu zostały wręczone dyplomy, upominki oraz indywidualne nagrody dla wyróżniających się młodych aktorów. Nasza grupa otrzymała dyplom za przedstawienie z elementami pantomimy: „ W niewoli nałogów”.

Opracowała: wych. Karolina Pyda

12 i 13 maja 2016 r odbył się XXI Wojewódzki Konkurs Zbiorowych Form Teatralnych w Kościerzynie. Nasz zespół wystąpił w drugim dniu konkursu. Uczestniczyło w nim 5 wychowanków, a mianowicie Jakub Stępień, Szymon Kolek, Wiktor Klajbor, Tomasz Gwiaździński oraz Damian Kujawa. Opiekunem grupy była Karolina Pyda oraz Marta Ziółtkowska. Tytuł naszego przedstawienia brzmiał: „ W niewoli nałogów”. Pomysł przedstawienia oparty był na formule połączenia teatru tradycyjnego, gdzie podstawowym znakiem wyrazu jest język oraz teatru pantomimy. Nasz występ teatralny zakończyła piosenka wykonana przez wychowanka T. Gwiaździńskiego, pt. „ Wdzięczność”. Nasza grupa otrzymała dyplom za prawdziwe dotknięcie problemu nastolatków, autentyzm gry aktorskiej, uniwersalny przekaz do rodziców, dzieci, że miłość i poświęcony czas są najważniejsze. Natomiast indywidualne wyróżnienie otrzymał Tomek Gwiaździński za rewelacyjne wykonanie piosenki, autentyzm i przekaz wartości rodzinnych. Głównym celem, którym się kierowaliśmy to uwrażliwienie na piękno, krzewienie kultury i estetyki żywego słowa.

Back to top