W dniu 05.06.2017r. o godzinie 10.00 w Miasteczku Ruchu Drogowego w Czarnem wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie zdawali egzamin na kartę rowerową. 

Egzamin na kartę rowerową dla wychowanków MOW jest organizowany cyklicznie od 2009r.
W bieżącym roku szkolnym 15 wychowanków musiało wykazać sie wiedza oraz umiejętnościami z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego.
Egzamin składał się z dwóch etapów. Części teoretycznej, w której to należało odpowiedzieć poprawnie na minimum 80% pytań zawartych w testach. Kwalifikowało to uczestników do przystąpienia do części praktycznej polegającej na jeździe rowerem po Miasteczku Rowerowym zgodnie z zasadami ruchu drogowego pod okiem egzaminatora Pana Jerzego Żmudy- Trzebiatowskiego.
Chłopcy byli przygotowani bardzo dobrze. Wszyscy wychowankowie wykazali się wystarczająca wiedzą i zdobyli karty rowerowe, tym samym grono uczestników sekcji rowerowej Koła Turystycznego przy MOW w Debrznie powiększyło się.
Organizatorami szkolenia i egzaminu przy współpracy z Miasteczkiem Ruchu Drogowego w Czarnem byli:
Ewa Ulatowska, Wojciech Ulatowski, Marek Leciejewski

Opracowali: E.W. Ulatowscy

Back to top