Na przełomie marzec – kwiecień 2017 roku ukazał się kolejny (81) numer czasopisma dla nauczycieli i pracowników oświaty – „Edukacja Pomorska”. Nie mogło i tym razem zabraknąć informacji o działalności naszej placówki. Artykuł „O resocjalizacji na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach” dotyczył naszej obecności w gronie sześciu placówek uczestniczących w konferencji naukowej. Zachęcamy do lektury:Opracowanie: Małgorzata Błaszkiewicz i Tomasz Kłodziński

Back to top