Od 2012 roku działa w placówce Szkolny Klub Bezpieczeństwa. Promuje zasady zachowania bezpieczeństwa przez użytkowników ruchu drogowego oraz ekologiczne formy transportu. W roku szkolnym 2012/13 Klub znalazł się w trójce najbardziej aktywnych i efektywnych SKB w Polsce a w roku 2015/16 – pokonał ponad 700 Klubów wygrywając ogólnopolską rywalizację. Nagrodą dla szkoły było mobilne miasteczko ruchu drogowego a dla uczniów – nagrody rzeczowe. W roku szkolnym 2016/17 SKB w MOW w Debrznie znalazł się w trójce finalistów nominowanych do tytułu Partner Bezpieczeństwa Drogowego. Uroczysta gala odbyła się w Regent Warsaw Hotel w Warszawie w dniu 25 listopada 2016 roku. 07 grudnia 2016 roku reprezentacja placówki uczestniczyła w konferencji naukowej na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Przez pięć lat działań uczestniczyliśmy w trzech Piknikach Bezpieczeństwa, w happeningach na ulicach miasta i w debacie na temat funkcjonowania Straży Miejskiej w Debrznie. Biliśmy rekordy w resuscytacji krążeniowo – oddechowej, pisaliśmy petycje do Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno, wyjeżdżaliśmy do Miasteczka Ruchu Drogowego w Czarnem a także organizowaliśmy apele i pogadanki o tematyce bezpieczeństwa.
Jesteśmy autorami nadruku na kamizelki odblaskowe: „Sanki powinien ciągnąć renifer a nie osioł”. Zdobyliśmy I miejsca w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez firmę Renault Polska i Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. O naszych działaniach pisano w Edukacji Pomorskiej, Tygodniku Człuchowskim, Dzienniku Bałtyckim, Biuletynie wydawanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno, w Internecie i na Facebooku. Relację z udziału członków naszego SKB w pokazach ratownictwa medycznego relacjonowała na żywo Superstacja tv. Współpracowaliśmy ze Strażą Miejską, Przedszkolem im. Jana Brzechwy, Zespołem Szkół w Debrznie, Kołem Turystycznym i Kołem „Ratujemy Życie”, dyrekcją placówki, nauczycielami i wychowawcami.
Zapraszamy do galerii i wspomnień. Dziękujemy wszystkim, którzy działali, działają i będą działać w SKB
Opiekunowie SKB z uczniami.

Back to top