Członkowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa wspólnie z Opiekunami zredagowali i przesłali na adres Organizatora (Renault Polska i Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego) sprawozdanie z przeprowadzonych akcji i inicjatyw w roku szkolnym 2016/17. A działo się bardzo wiele i było o czym pisać:
- nominacja do tytułu Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i uczestnictwo p. Dyrektora Andrzeja Gintera i Opiekunów SKB w VII Gali w Regent Warsaw Hotel w Warszawie
- udział w konferencji naukowej „Twórcza resocjalizacja z perspektywy teorii i praktyki…” na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
- petycja do Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno dotycząca modernizacji drogi, którą dzieci chodzą do szkoły – efekty naszych działań już są widoczne
- udział (po raz czwarty) w konkursie ogólnopolskim KG PSP w Warszawie dotyczącym zachowania zasad bezpieczeństwa w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka
- promocja na stronie https://pl-pl.facebook.com/Partnerstwo IV Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Drogowego, pod hasłem „Ocal życie! Zwolnij!”
- uczestnictwo w konkursach ogłoszonych przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
- promocja działań dotyczących zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprzez liczne publikacje w czasopismach dla nauczycieli i na stronach internetowych
- udział w Konkursie KAJTO ogłoszonym przez Mistrza Rajdowego – Kajetana Kajetanowicza i wiele innych.
Dziękujemy wszystkim za owocną współpracę w minionym roku szkolnym!

 

 

 

Członkowie SKB wraz z Opiekunami

Back to top