Uczniowie szkoły podstawowej zostali przeszkoleni z zasad przepisów ruchu drogowego i uświadomieni o konieczności noszenia elementów odblaskowych przez osoby piesze o zmierzchu, poza terenem zabudowanym!!!

 Opracowanie: Małgorzata Błaszkiewicz i Renata Pisuk

Back to top