Członkowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa przystąpili do ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego i Bank Zachodni WBK – „Ekobezpieczni”, którego celem jest utrwalenie wśród najmłodszych prawidłowego zachowania komunikacyjnego oraz wyrobienie nawyku dbania o środowisko i najbliższe otoczenie.


Opiekunowie SKB: M. D. Błaszkiewicz

Back to top