W dniach 15.02, 23.02 oraz 26.02.2017 roku wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie wybrali się wraz z wychowawcą Dariuszem Piekarskim na lodowisko w Człuchowie. Celem wycieczki było:
Wszechstronne doskonalenie sprawności fizycznej;
Propagowanie łyżwiarstwa jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego;
Nauka i doskonalenie indywidualnych umiejętności jazdy na łyżwach poprzez gry, zabawy oraz ćwiczenia;
Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań;
Pokonywanie własnych słabości i lęków, rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu;
Hartowanie i uodpornienie organizmu;
Utrwalenie właściwych postaw opartych na współpracy w grupie i szacunku dla partnera czy przeciwnika;
Utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na lodowisku.

Cele wyjazdu zostały zrealizowane. Wychowankowie aktywnie uczestniczyli w realizacji programu. Dodatkowo była to doskonała okazja do osobistego zapoznania się z jedną z dyscyplin zimowych Igrzysk Olimpijskich. Większość z uczestników wyjazdu przekonała się, że jazda na łyżwach jest trudną technicznie dyscypliną sportu, która wymaga wielkiego nakładu pracy i samozaparcia w dążeniu do celu. Wszyscy chętnie poddali się łyżwiarskim szaleństwom, z ogromną determinacją starali się wygrać z grawitacją na lodowisku. Prawie każdy zaliczył upadek, lecz nie zniechęciło to do dalszej nauki jazdy na łyżwach. Wychowankowie bawili się znakomicie.


Opracował: Dariusz Piekarski

Back to top