W dniu 3 marca 2017 roku spotkaliśmy się ,aby uczcić Międzynarodowy Dzień Pisarzy i Pisarek. Jak dotąd w Polsce święto to nie jest popularne, choć organizowane są rozmaite spotkania autorskie czy wieczory literackie. W naszym kraju jednak trwalszą tradycję ma Światowy Dzień Książki (przypadający 23 kwietnia) i to wówczas miłośniczki i miłośnicy literatury szczególnie dużo uwagi poświęcają jej twórczyniom i twórcom. Być może warto byłoby jednak upowszechnić u nas i Dzień Pisarzy? W końcu zarówno literatura, jak i osoby, dzięki którym powstaje, warte są uhonorowania. Nazwa PEN Club idealnie pasuje do organizacji, którą określa. Pen to, rzecz jasna, angielskie słowo oznaczające pióro (i nie jest to przypadek), ale to nie wszystko - jednocześnie jest to skrót od słów poeci, eseiści, prozaicy. Jak czytamy na internetowej stronie polskiego PEN Clubu, zrzeszenie to opowiada się za swobodną wymianą twórczości, przeciw antagonizmom narodowym, klasowym, rasowym oraz dyktaturom i cenzurze. Celem PEN Clubu jest także promowanie przyjaźni i intelektualnej współpracy pomiędzy pisarzami i pisarkami, obrona wolności słowa oraz rozwój społeczności pisarek i pisarzy na całym świecie. PEN Club to stowarzyszenie pisarzy i pisarek założone w 1921 roku w Londynie przez Catherine Amy Dawson Scott, angielską pisarkę, dramaturżkę i poetkę, mające międzynarodowy zasięg. Stowarzyszenie bazuje na założeniu, że literatura spełnia istotną rolę w rozwoju współpracy międzynarodowej. Jest to organizacja niepolityczna i pozarządowa, związana z UNESCO oraz Komisją Ekonomiczno-Społeczną Narodów Zjednoczonych. Polski Oddział PEN Clubu założył Stefan Żeromski w roku 1925, on także sprawował funkcję pierwszego prezesa. Polscy delegaci (Tadeusz Boy-Żeleński i Jarosław Iwaszkiewicz) po raz pierwszy wzięli udział w Trzecim Światowym Kongresie w roku 1925 w Paryżu. W 1927 polskie centrum gościło Tomasza Manna, a gospodarzem Kongresu Światowego była Warszawa. Obecnie funkcję prezesa polskiego oddziału pełni Adam Pomorski, Władysław Bartoszewski natomiast do swojej śmierci w kwietniu 2015 roku był prezesem honorowym. Spotkanie było również okazją do ogłoszenia konkursu dla młodych pisarzy naszej szkoły pod tytułem „Długopisem Pisane”. Zachęcamy Was w ten sposób do aktywnej twórczości własnej. Dzień ten był również poświęcony promocji zakupionych pozycji książkowych do biblioteki szkolnej. Staraliśmy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników i zakupiliśmy książki z serii fantasy, kryminały, sensacyjne, przygodowe, komiksy i książki poważne traktujące o problemach, z którymi sami uczniowie borykają się na co dzień. Zachęcam Was zatem do wypożyczania. Z czytelniczym pozdrowieniem - Beata Ochocińska

Back to top