Po dłuższej przerwie związanej z urlopem świątecznym i feriami zimowymi zorganizowaliśmy kolejny wyjazd na naukę jazdy do gospodarstwa agroturystycznego Pana Stanisława Glugli w Buczku Nowym . W wyjeździe uczestniczyli : P. Antosiewicz, J. Olas, W. Nastałek, Ł. Rekwardt, P. Prochowski. Zajęcia rozpoczęliśmy od krótkiego przypomnienia zasad BHP. Następnie po wyczyszczeniu, osiodłaniu koni przeszliśmy do zajęć praktycznych gdzie wychowankowie pod czujnym okiem instruktora Pani Marty Glugli przypominali sobie te umiejętności które już nabyli oraz doskonalili technikę dosiadu i anglezowania. Mamy nadzieję , że kolejne zajęcia będą odbywały się już indywidualnie bez udziału ląży a wychowankowie będą nabywali umiejętności w samodzielnym panowaniu nad koniem w dwóch podstawowych chodach stępie i kłusie.


Opracował : R. Gappa, St. Jędrzejak

Back to top