W którym roku powstał nasz Ośrodek? Kto był jego pierwszym Dyrektorem? Kto w szkole uczy przedmiotu: Edukacja dla bezpieczeństwa? Ile jest klas lekcyjnych? To niektóre z pytań, z którymi musieli się zmierzyć reprezentanci poszczególnych grup wychowawczych, podczas konkursu wiedzy o naszym Ośrodku.

I miejsce – wywalczyła grupa VIII

II miejsce  – grypa II i V

III miejsce  - grupa IX

IV miejsce – grupa III

V miejsce – grupa IV i VI

VI miejsce – grupa I

Kolejny konkurs już w przyszłym roku!

Opracowanie: Dariusz Błaszkiewicz 

Back to top