KOŁO WĘDROWNIK

KOŁO WĘDKARSKIE

KOŁO FOTOGRAFICZNE

SKB

KOŁO TEATRALNE

30 września 2019 młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie bezinteresownie pracowała na rzecz Domu Pomocy Społecznej- Kamień Krajeński. Ponieważ nie dopisała nam aura pogodowa i ciągle lało, rozpoczęliśmy prace porządkowe pomieszczeń a strychu. Chłopcy zapoznali się z funkcjonowaniem DPS, ugoszczono nas słodkim poczęstunkiem. Dzięki zaproszeniu do DPS rozpoczęliśmy wolontariacką współpracę. Podczas spotkania wspólnie wypracowano zasady dalszego współdziałania.

M. Westfal

Back to top