KOŁO WĘDROWNIK

KOŁO WĘDKARSKIE

KOŁO FOTOGRAFICZNE

SKB

KOŁO TEATRALNE

665 urodziny Debrzna były okazją do zapoznania się i przypomnienia historii naszego pięknego miasta, powstałego na prawie krzyżackim. Uczniowie klas V, VI, VII , VIII a , I D podczas zajęć integracyjnych mieli możliwość rozwijania swoich plastycznych umiejętności. Wszystkie prace można oglądać w galerii. Na szczególną uwagę zasługuje plakat przedstawiający walory Debrzna. Pomysł na plakat posunęła wychowawczyni Małgorzata. Wykonawcą był Szymon G. z kl. I branżowej.

Opr. Małgorzata Wojciech Kierzek

Back to top